Dù cho xã hội đã từng phát triển tuy vậy quan niệm cũ về “cái ngàn vàng” của con gái vẫn còn tồn tại. Một số nam giới còn tư tưởng xem trọng trinh tiết nữ. Tuy nhiên, đôi khi phái phái đẹp có màng trinh mắc rách ... もっと読む